Registrace zdravotní sestry

Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost absolvováním SZŠ může získat osvědčení k výkonu zdravotnického povolání (tj. registrace zdravotní sestry) bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání, z toho min. 1 rok z období posledních 6 let a prokázání 40 kreditů z účasti na celoživotním vzdělávání.

Zdroj: http://www.zdravotnickenoviny.cz/scripts/detail.php?id=370533